Liever weggeven dan weggooien? Een dienst aanbieden? Spullen vragen om te lenen?


De weggeefwinkel van Etterbeek is speciaal ontworpen zodat burgers spullen en diensten kunnen uitwisselen en uitlenen. Delen met elkaar vormt de basis van dit initiatief en de weggeefwinkel is een manier om de strijd aan te binden met verspilling en de groeiende afvalberg. Hij is toegankelijk voor iedereen die een referentieadres heeft in Etterbeek (dus iedereen die er woont, werkt of studeert) en die zich ertoe verbindt om spullen en diensten uit te wisselen binnen de gemeente.


Via onze website kan je:

  • spullen weggeven of uitlenen;
  • een dienst aanbieden aan andere burgers (goede buren die elkaar helpen);
  • spullen vragen die iemand wil weggeven of uitlenen;
  • een dienst vragen.


De uitwisselingen moeten altijd gratis zijn (dat betekent zonder compensatie, noch met geld, noch met een ruil), maar ook lokaal (enkel uitwisselingen in Etterbeek worden aanvaard) en vrij en soeverein (er zijn geen regels voor de toekenning van spullen). Voor het uitlenen van spullen stellen wij een gebruiksovereenkomst ter beschikking zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden.


De weggeefwinkel van Etterbeek verstrekt een Bruikleenovereenkomst om leningen te vergemakkelijken en te begeleiden.


Voor kleine spullen kan je ook gebruikmaken van het netwerk van Give-Boxen in Etterbeek.

Spullen herstellen? Doe dan een beroep op het Repair Café van Etterbeek.

Kleding om te doneren of een niet te repareren voorwerp om te recycleren? Vind alle informatie in de brochure “Oplossingen voor afval en grofvuil”.

Kan je geen uitwisselingen doen in Etterbeek? Zoek dan hier een weggeefwinkel bij jou in de buurt.


De weggeefwinkel van Etterbeek is een initiatief van de dienst Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Etterbeek, met de steun van de schepen van Ecologische Transitie, Françoise de Halleux, in het kader van haar “zero afval”-beleid.


Veelgestelde vragen


Hoe moet ik mijn gift toekennen?

De aangeboden giften zijn vrij en soeverein: enkel de “gever” heeft het recht om te beslissen wat hij geeft, wanneer hij het geeft en aan wie hij het geeft. Wanneer meerdere personen geïnteresseerd zijn in eenzelfde advertentie, zijn er geen regels voor de toekenning. Het is dus altijd de gever die beslist aan wie hij zijn gift toekent en dat in alle vrijheid op basis van zijn eigen criteria. Voor de gebruiksvriendelijkheid moedigen wij de gevers aan om alle aanvragen die zij ontvangen na het plaatsen van hun advertentie te beantwoorden, maar dat kunnen wij niet garanderen.


Hoeveel advertenties mag ik plaatsen?

Zoveel als je wilt! Hoe meer advertenties je plaatst, hoe meer onze website leeft. Vergeet echter niet om de advertenties te verwijderen van voorwerpen die een eigenaar hebben gevonden.


Welke voorwerpen zijn verboden?

De giften die worden aangeboden mogen in geen geval in strijd zijn met de wet of de goede zeden en moeten aangeboden, gevraagd, aanvaard en ontvangen worden als een goede huisvader.

Zijn in het bijzonder verboden: 

  • Bederfelijke voeding en dranken
  • Dieren (accessoires voor dieren zijn wel toegelaten)
  • Zenuwgas
  • Pornografisch materiaal
  • Wapens (vuurwapens, koude wapens, enz.)


Raadpleeg ook onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over dit onderwerp.